Black list

Vážení priatelia ,

dovolím si Vás touto cestou upozorniť na moje zlé skúsenosti  s rôznymi firmami a inštitúciami .

V prípade , že sa jedná o zahraničnú spoločnosť popíšem svoje skúsenosti v anglickom jazyku .

 

1. p.Krajný podnikajúci pod menom Miroslava Krajná , Zemianske Sady 189 92554  IČO: 37249517   DIČ : 1044005919

Na základe súťaže som v roku 2018 vybral firmu na montáž zabezpečovacieho-kamerového systému cca v 4/2018 , dôležitými kritériami boli referencie-odporúčanie  , počet namontovaných zariadení , blízkosť kvôli údržbe …..
Na základe týchto kritérií som vybral firmu pani Krajnej , tú som v živote vedome nestretol a vždy v jej mene jednal pán Krajný  , montáž jednoduchého zariadenia trvala od 4 cca do 10/2018 , kedy prišla posledná faktúra , ktorá ako to už v SR býva bola vyššia ako dohodnutá cena v cenovej ponuke.
Oslovil som dodávateľa , s tým že systém čiastočne nefunguje , pán Krajný podmienil opravu zaplatením poslednej faktúry čo som odmietol a žiadal som dokončenie diela – odstránenie nedostatkov , odovzdanie záručných listov , zaučenie , odovzdanie prístupov – hesiel  a hlavne vyhotovenie preberacieho protokolu .
Toto všetko odmietol a cca do 5 minút prestal fungovať celý systém , následne som zistil že p. Karajný zmenil prístupy na router spoločnosti Orange , tak podľa môjho názoru aby mohol pristupovať vzdialene na celý systém a takto ho vypol.
Z uvedeného mi vyplynulo , že je potrebné si lepšie preveriť uvedeného “ podnikateľa “ podnikajúce ho pod menom svojej manželky .
Zistil som , že pán nemá povolenie na uvedený druh podnikania a napríklad že namontované zariadenie nemá továrenskú záruku a je staré z roku 2015-2016  .
Dlhodobo som sa snažil s pánom Krajným dohodnúť , jediné čo som sa dozvedel že p. Krajný si všetko dobre na fotil  a predpokladám , že mi tým chcel povedať že zverejní fotky .
Po pár mesiacoch som musel odovzdať vec právnikovi, ktorý sa snažil dohodnúť mimosúdne , bola spísaná dohoda z mojej strany podpísaná a p. Krajný sa odmlčal a odobral plnú moc právnikovi.
Podali som žalobu na súd , na moje počudovanie som sa dozvedel že i keď p. Krajný podnikal neoprávnene zmluva je platná je to presne to isté ako keby ma operoval stolár ale musíte mu zapaltiť lebo zmluva podľa našich zákonov je platná ! Popravde nechápem nerozumiem , tak na radu právnika som podal trestné oznámenie a čuduj sa svete policajt aj prokurátor tvrdia , že pán Krajný dlhodobo nepodniká a nie je potrebné ani vypočuť svedka u ktorého p. Krajný namontoval tiež kamerový systém a na koho odporučenie som dodávateľa vybral .
Takže všetko sa ukončí pokutičkou z krajskej polície  pre p. Krajného a predpokladám , že mne zostane namontovaný nefunkčný kamerový systém za cenu 5500€ a zaplatené všetky náklady za právnikov .  

 

2. Coffee Service Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 26 / U7, 02-306 Warszawa

http://www.coffee-service.eu/

a. 9/5/2019 9H40 by e mail  Mr. Gumula sent me offer for Doypack juice filling solution
    – Free-standing filler DWSPG/S 250 HOT   price 3100 €
b.27/6/2019 11H12 Mr. Gumula gave me total price of DWSPG/S 250HOT  3500 €  ( 60 – 250 ml )
c. 27/6/2019 11H14 I accepted this offer
d. Mr.Gumula changed oreder confirmation and delivered different and smaller machines (60-200ml ) w/o any agreement of customer and delivered machine was not tested and NOK !!! 
e. Delivered welding machine was delivered as compatible of Doypack sacks of Coffe Service Sp.z o.o. and hot juice filling but it is not suitable for welding of  delivered Dypack sacks of this company  . This welding machine cannot reach their own requirements of the time and pressure .
So whole production of delivered Doypacks  were  NOK.
f. I sent back all delivered machines as my claim, and this company refuse tested them after reparation and refuse delivered right Free standing filler DWSPG/S250 HOT.
g. I tried to long time find compromise , but finally I had to cancel contract . Now my money and  machines are in Coffe Service Warszava .

So finally our financial damage is  5600 € !

 

3. Obecný úrad v Šalgočke pod vedením p. Heleny Mesárošovej kandidujúcej za stranu Smer .
a.Stavebný zákon – príbeh číslo 1

Po návrate do obce Šalgočka cca 2009  som začal budovať  Ovocinársku farmu .

Vybavil som a zaplatil projekt EU , kde sa mala realizovať rekonštrukcia ovocinárskej farmy a vybudovanie skladovacích priestorov chladiarne a spracovania ovocia .

Náklady na celý proces t.z. projeketovú dokumentáciu , stavebné konanie atď . dosiahli 15000 € !

Stavba bola riadne povolená Obecným úradom ako stavebným úradom v Šalgočke .

Do doby vybudovania chladiarne som umiestnil na svoj pozemok chladiaci kontajner , ktorý mal dočasne plniť úlohu chladiaceho skladu do vybudovania chladiarne .

Po povolení stavby mi bol doručený list , že Stavebný úrad rozumej p. starostka obce príde vykonať kontrolu- Stavebný dozor  . Nevedel som o čo ide a ani pri samotnej návšteve sa nevyjadrili čo je zámerom kontroly .

V dobrej viere som im všetko poukazoval a bolo mi divné , že iné ich nezaujíma len chladiaci kontajner , čo nemal zo stavbou nič spoločné .

Bez môjho vedomia si robili fotodokumentáciu .

Následne prišlo nazvyme to k „ trestnému konaniu „ zo strany Obecného úradu teda pani starostky .

Nechápal som , nerozumel som o čo ide v čom je problém .

Následne som sa dozvedel , že sa nejaký občania sťažovali na hluk .

Ihneď  po zistení tejto skutočnosti som zariadil nápravné opatrenia , vybudoval som hlukovú bariéru a chladiaci kontajner bol doplnený o spínacie hodiny, tak aby nefungoval minimálne v hodinách nočného kľudu .

Toto všetko som mohol spraviť a rád by som spravil , ak by so mnou p. starostka komunikovla normálne . Za normálne považujem napríklad , že si ma predvolá a tak isto sťažovateľov , prednesie a vysvetlí problematiku sťažnosti a ja mám možnosť spraviť také nápravné opatrenia , aby boli všetci spokojný . Ale to sa nestalo !

Po týchto veľmi negatívnych skúsenostiach som celý projekt výstavby musel zastaviť a čo bolo možné som vybudoval len z našich peňazí bez pomoci EU !!!

Celková škoda –  15 000 € projektová dokumentácuia a povoľovací proces

                             –   40% zo 150 000 € ( cena projektu ) = 60 000 €

                              – stratený minimálne jeden rok života byrokraciou

 

b.Stavebný zákon – príbeh číslo 2

 

Existuje firma RAVOD Pata , ktorá o sebe prehlasuje že je nástupníckov organizáciou bývalého JRD v Šalgočke .

Je potrebné si uvedomiť , že i keď sa to názvom tvári ako nejaké družstvo z minulej éri , je to podnikateľský subjekt ako každý iný vlastnení konkrétnimi ľuďmi .

Na tomto základe konfiškujú všetok majetok , ktorý bol kedysi po vojne znárodnení  ale všetky škody napáchané na majetku počas éri JRD Šalgočka , tam sa už k nástupníctvu nehlásia .

Takto sa dostali aj k nehnuteľnosti v obci Šalgočka – Sýpka .

Táto spoločnosť potrebovala vybudovať vodovod k tejto nehnuteľnosti cez náš pozemok .

V dobrej viere a dúfajúc v normálne susedské vzťahy som im povolenie na výkop podpísal .

Až následne , pri kontrole iných náležitostí som sa dozvedel , že výstavbu vodovodu pani starostka schválila ako DROBNÚ STAVBU .

T.z. náklad 10 € na kolok a môžete stavať hneď !!!

Lenže podľa zákona o vodách 364/2004 Z.Z.  paragraf 52 sa jedná o vodnú stavbu pretože podľa článku j. sa jedná o poľnohospodársku stavbu .

Znenie zákona – viď hrubo vyznačené ako definuje zákon vodnú stavbu v prípade vodovodnej prípojky   :

VODNÉ STAVBY

  • 52

vodovodné prípojky, ak

1.

slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,

2.

slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,

3.

sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,

4.

sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu,

 

 List vlastníctva : kde je jasne uvedené druh stavby 2 Poľnohospodárska budova , naivne som si myslel , že keď podám žiadosť o prešetrenie a zabezepčenie zákonného stavu , že sa dovolám pravdy .

Nemáte šancu na akýchkoľvek úradoch, prokuratúre či súdoch !!!  Ušetrite si zdravie a peniaze .

Chobotnica má pevne rozložené chápadla v celom systéme .

 

c.Stavebný zákon – príbeh číslo 3

Asi si ešte spomeniete na môj sen , vybudovanie ovocinárskej farmy a postavnie domov mojich detí na našich vlastných pozemkoch .

Syn začal tento zámer realizovať v roku 2015 a začal plniť všetky obcou a zákonom dané požiadavky.

To znamená zmenu územného plánu , urbanistickú študiu atď.  Vždy sme spravili to čo od nás bolo požadované , tak aby sme čo najskôr dospeli k stavebnému povoleniu.

Nebude asi prekvapením , že moje deti stavebné povolenie do dnes nemajú a syn s rodinou sa už fyzicky  odsťahoval z obce  , moja dcéra s rodinou sa odsťahuje keďže si museli zabezpečiť bývanie inde po 4 rokoch čakania na stavebné povolenie . Asi viete prečo , znechutený a zhnusený .

 

Do dnes preinvestované 15000€ .

 

Ak sa pítate prečo , tak je to kvôli akejsi zdemolovanej učelovej komunikáci na našom pozemku .

Vidˇ. Nasledujúci príbeh č.4 – cesta

 

d.Cesta – príbeh číslo 4

Na našom pozemku je zdemolovaná účelová komunikácia KNC 317/48 k.u. Šalgočka  .

Ako to už v SR býva , nemá vlastníka a De Jure neexistuje .

Ako to už v SR  býva keď je niečo nikoho nikto sa o to nestará a vyváža tam odpad či ľudské výkali   .

Je dôležité povedať , že cesta nevedie k žiadnym „ občianskym stavbám „ kde sa dá hovoriť o verejnom záujme , ale len k podnikateľským objektom !!!  A ešte dôležitejšie je , že nie jedinou prístupovou komunikáciou t.z. že k uvedením nehnuteľnostiam je možné pristupovať po iných cestách .

V roku 2014 som prvý krát vyvolal stretnutie na Obecnom úrade v Šalgočke , za účastu Obce a všetkých čo by chceli túto komunikáciu užívať .

Na stretnutie som prišiel z návrhom , aby sme sa spojili a dohodli ako sa bude cesta užívať , spravovať , rekonštruovať a kto bude niesť zodpovednosť za jej prevádzku .

Asi si viete predstaviť  prístup zúčastnených , v krátkosti : oni nemusia nič platiť , budovať , udržiavať a za nič nezodpovedajú , ale ja musím im musím naďalej dovoliť aby sa chovali tak  a užívali účelovú komunikáciu svojou ťažkou technikou .

Stretnutie skončilo a ja osobne som bol znechutený z chovania hlavne p. Naháckej bývalej konateľky RAVOD Pata a p. Remiáša .

Výsledkom bolo , že som požiadal o povolenie na  oplotenie pozemov čo bolo riadne povolené a cestu som uzavrel aby som zabránil znečisťovaniu životného prostredia, neustálim krádežiam na mojich pozemoch  a ochránil životy spoluobčanov , pretože cesta nespĺňa zákonné požiadavky a je zdemolovaná aj obcou,  kedy obec svojvoľne porušila teleso cesty – priečne do cesty zhotovila rigol . Vzhľadom na skutočnosť , že nemá vlastníka v prípade ublíženia na zdravý nehody na tejto ceste , kto je zodpovedný ???

Pozemky sme vyčistili od všetkého navozeného odpadu čo vo finančnom vyjdareni len za mechanizáciu bolo viac ako 2000 € .

 

e.Stavebný zákon – príbeh č.5

V rámci svojnho sna som chcel vysadiť nový sad . Všetko som vybavil čo sa týka povolenia výsadby sadu a vyčistil parcelu po predchádzajúcich užívateľoch v hodnote cca 2500 €  na parcele   . Vzhľadom na doterajšie skúsenosti viem , že nemôžem vysádzať skorej ako bude oplotenie pozemku a strážny psi , inak mi vždy sad vykradli .

Požiadal som obec o stavebné povolenie ako drobnú stavbu  na oplotenie a vjazd . Čo mi bolo zamietnuté , pretože je vraj treba stavebné a územné konanie . Tak som chcel rozdeliť stavby zvlášť na vjazd ( čo som aj zadal špecializovanej a odborne spôsobilej firme ) a zvlášť na oplotenie ako drobnú stavbu . Ale p. starostka trvala na tom , že aj v prípade oplotenia potrebujem súhlas všetkých vlastníkov zo všetkých strán !!!

Takže už druhý rok nemáme vysadený 1 ha sadu , čo je zhruba 60 ton jabĺk ročne , ročná strata minimálne 30 000 € .

 

f.Príbeh číslo 6 – Stavebný zákon čierne stavby

Pani starostku som informoval , že na základe meraní a informácií z  kataster portálu existujú na pozemku E317/7   čierne stavby a identifikoval som zodpovedné osoby . Dodnes som nedostal info ako bolo uvedené vyriešené . Podľa toho , že fyzicky sa stav nezmenil predpokladám , že asi zase sa skutok nestal a konanie bolo zastavené .

 

g.Výrub drevín – príbeh číslo 6

Vždy keď sa nám podarí získať konečne našu pôdu , vždy musíme upratať po predchádzajúcich„ gazdoch “ .

Vždy riadne oznámime podľa zákona výrub a vykonáme v zákonom stanovenej lehote .

No RAVOD Pata môže vykonať výrub , kedy chce a bez ohlásenia . Keď to oznámite obci , tak starostka Vás odbije , že to len opilujú a nepotrebujú povolenie a môžu to robiť hocikedy .

Odvzdáte fotodkumentáciu preukazujúcu výrub a  odvoláte sa na okres ale skutok sa nestal a pravdaže vždy bez odpovede .

 

4.RAVOD Pata – ako viete prísť o svoj majetok zákonou cestou .

Vlastníme 2 ha pôdy pôdy , ktoré dlhodobo bez právneho titulu užíva RAVOD Pata . Zase plne poďla zákona sme požiadali o vydanie našej pôdy . Poslali sme žiadosť ako zákon káže RAVOD Pata( veľmi dôležité je si uvedomiť , že im posielate informáciu o tom akú pôdu vlastníte a hlavne kde is ju žiadate vydať )  a 6 mesiacov čakali . Konštrukcia je nasledovná . RAVOD Pata 6 mesiacov nereaguje a ignoruje Vás , vy sa na základe zákona odvoláte na Okresný úrad aby rozhodol . Tu už RAVOD reaguje , lebo vedel dopredu kde žiadame vydať pozemok , tu už príde právny zástupca RAVOD a oznámi , že oni prenajmú pôdu inemú žiadateľovy a že mne navrhujú iný pozemok ktorý nie je prístupný a vzdialený od našich sadov takže sa nedá využiť .

Okresný úrad ma vyzval , aby som našiel nejaké iné voľné pozemky , je jasné že žiadne voľné pozemky neexistujú a RAVOD takto „ zákonne „ pľundruje naši pôdu naďalej !!!

Ak si myslíte , že Vám pomôžu nejaké logické argumenty , zabudnite . Nie ste najväčší kohút na tomto smetisku a nemáte potrebná krytie .

Pozemok o ktorý som žiadal E317/2 , je vložený medzi pozemkami kde mám sad a nie je na neho vybudovaný prístup . Pre tarajšieho pdnájomníka to nie je problém , prechádza tam ťažkou

technikou na 1 ha parcelu cez cudzie parcely . Viete si asi predstaviť efektivitu obrábania pozemku 100*100 m obrovskou poľnohospodárskou technikou .

 

5.Stefanutto – http://www.stefanutto.cz/

Keďže naše ovocie spracovávame aj na prírodné šťavy bez akejkoľvek chémie , používame na balenie systém BIB bag in box .

Boli nám ponúknuté sáčky podľa predajcu talianského pôvodu od firmy Stefanuttto , podstatne drahšie ako od nášho štandardného dodávateľa –výrobcu . Bohužiaľ v tom obdbý mal výpadok produkcie a museli sme nakúpiť tieto „talianske“ sáčky .

Po naplnení a zabalení začali časom tiecť , to znamená nie hneď aby sme zastavili výrobu ale až keď všetko bolo zabalené .

Vznikli nám neuveriteľné škody , tak sme reklamovali a postupne sme sa dostali až k p. Steffanuto , kde sme sa dozvedeli , že to nie sú talianske sáčky ale poľské !!!

P. Stefanutto uvádza na etikete vyrobené v EU !!!

Poľského výrobcu nebudem uvádzať , pretože nám cez svoju poisťovňu uhradil cca 10 % škody , čiže je tu aspoň minimálny náznak ochoty nahradiť spôsobené škody .

 

6. Poľnohospodárska platobná agentúra – PPA

Dole je naša reakcia na doručený dokument , ktorým nás vyzývaju , že nám chcú dať 50 000 € , ktoré nám pred tým zamietli s poznámkou , že sa pokúšame o podvod . Ja som to zobral osobne , ak ma takáto organizácia poznačená mnohými kauzami označí za podvodníka a pošle mi v deň vyhlásenia volieb návnadu v podobe 50 000 € .

Odpoveď na oznámenie

Ovocie Sobotovič <ovocie.sobotovic@gmail.com>

po 4. 11. 15:11
komu: info, premier, info

Dobrý deň prajem ,

 

veľmi pekne ďakujem za vtip , ktorý ste nám poslali pod Vaším číslom 51043/2019/400 a 400/87363/2019.

Ja viem , že P. Danko oznámil konanie volieb a chápem čo chcete povedať , ale naša rodina to považuje za veľmi zlý vtip !!!

 

Dňa 23/10/2017 ste vydali rozhodnutie o neschválení žiadosti , nám nezostávalo nič iné len sa podľa toho zariadiť , to znamená prispôsobiť sa vzniknutej situácii. Dnes je prosím 4/11/2019 !!!

 

Vytvorili sme “ rodinnú “ s.r.o. a podnikáme úspešne v špeciálnej rastlinnej výrobe aj bez Vášho príspevku , síce sa nám nedýcha ľahko , ale uvedomte si prosím že nie je možné keď sa po rokoch zobudíte Vám všetko dodať do 15 dní !!! 

 

A to naozaj nepredpokladáte , že človek musí reagovať na vzniknutú situáciu a môže sa zmeniť napríklad právna forma .

 

Veľmi zlý vtip a ďalší dôkaz neschopnosti  .

 

Dookola opakujeme našu pôdu pľundruje bez akejkoľvek zmluvy ten istý komanč ako pred 30 rokmi , na súde ani prokuratúre sa neviem dovolať pravdy !!! Okresný úrad je bezzubý !!!

Platím  právnikov ! Keď vidím pani ministerku a počujem tie vyjadrenia , ktoré sú  úplme mimo reality , vytrhnuté z kontextu tak aby sa zdalo, že je všetko v poriadku je mi zle !

Pozemkové reformy – 30 rokov – to do tej doby bude stále na mojom ten istý komanč ??? Je cieľom aby sme pomreli a predpokladá sa , že deti už nebudú mať záujem a nakoniec to skončí v rukách tých , ktorý tento stav udržujú !!!

 

Nejdem hovoriť o ďalších veciach ako je stavebný zákon a jeho zneužívanie atď…

 

Veľmi zlý vtip a aj pre toto nebudeme naďalej poberať žiadne podpory.

 

Prosím potom o vysvetlenie prečo máte poľnohospodárov do ktorých valíte € v rôznych dotáciách a sú v strate a tých , ktorý nedostali nič a žijú ???

Pravdaže kontrolu pošlete mne :-) , ďakujem . Už skúste začať kontrolovať tých ktorý naozaj majú majetok v 100 k€ a viac za krátky čas , alebo to je nelogické ??? A nás normálnych malých nechajte žiť !!!