Ovocie pre školy

Od 16.11.2009 sme registrovaným a hrdým  dodávateľom v programe „Školské ovocie“.

Tento program je:

 1. financovaný zo zdrojov Európskej únie;
 2. monitorovaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR;
 3. zameraný na deti vo veku od 3 do 15 rokov a je postavený na 2 pilieroch:
  • edukácia v oblasti zdravej výživy a súčasne
  • zlepšenie stravovacích návykov.

Naše ZDRAVO A CHUTNE sa zapája do oboch týchto pilierov. Dodávame ovocie a výrobky z neho do škôl a organizujeme exkurzie po našich sadoch, viniciach a ochutnávky.

Malým aj veľkým zvedavcom sa páči prechádzka v našom sade a vinici. Popri tom sa dozvedia ako taký sad alebo vinica vznikne, ako ovocinár venuje špeciálnu pozornosť každej súčasti od pôdy, stromčeky až po ich plody. Práca v sade resp. vinici je v  každom ročnom  období, aj  keď je vonku  zima,  padá  sniežik  a  stromčeky  a  vínna  réva  spia.  Deti, ktoré nás navštívili, už vedia,  že keď chceme na stôl položiť ovocie,  ktoré  je skutočne  ZDRAVÉ  A  CHUTNÉ,  musí byť dopestované v súlade s prírodou a uskladňované a prepravované bez toho aby boli zmenené chuťové, vizuálne ale najmä výživové hodnoty ovocia. Malí aj veľkí, vidia a chápu koľko práce je potrebné  vynaložiť na  to,  aby mohli   zjesť  ZDRAVÉ A CHUTNÉ ovocie. A  keďže deti  sú tvorivé, zaujíma ich aj to ako vznikajú naše jablkové čipsy a šťavy, marhuľové pyré, slivkový lekvár, sobotný krém, jablkový ocot… a všetko si chcú vyskúšať a ochutnať.

Doprajte aj deťom vo vašej škole zážitok z takejto exkurzie ale najmä zdravú chuť nášho ovocia. Zapojte vašu školu do programu „Školské ovocie“ a získajte pre vaše deti tieto výhody:
 • vždy vám dovezieme zdravé a chutné ovocie alebo výrobky z ovocia dopestovaného na Slovensku;
 • vaše deti budú mať 4-krát do mesiaca zabezpečený príjem čerstvého ovocia a štiav;
 • našou snahou je udržať si dlhodobo vašu priazeň a prinášať deťom zdravé a chutné ovocie tak, aby vaša spokojnosť a dôvera stále rástla; Neočakávajte žiadne skryté náklady navyše, naopak očakávajte našu ochotu a ústretovosť pomôcť pri evidencii a vyplnení hlásení o spotrebe a pod.
 • radi vám poskytneme všetky potrebné informácie na to, aby ste sa mohli zapojiť do programu „Školské ovocie“.

Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom našich kontaktov.

Zapojením  vašej školy do programu  priamo podporíte pestovateľov ovocia na Slovensku a zároveň vaše deti môžu získať informácie o pestovaní, zbere a pozberovej úprave ovocia ale najmä ZDRAVÉ A CHUTNÉ OVOCIE s pravidelnou donáškou priamo až do vašej školy.