Kontrolné orgány

SOI
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521,
RUVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
Hodská 2352/62
924 81 Galanta
tel.č. 031/7803 221
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk
web: www.ruvzga.sk

RVPS
MVDr. Jozef Kašuba
Hodská 353/19, 924 25 Galanta
tel.č. 031 780 7109, 780 2011 – 2 , 031 780 2596, 780 2391
e-mail: Riaditel.GA@svps.sk